Susan o školskim stvarima: Kako razviti kognitivne sposobnosti vašeg djeteta | HR.DSK-Support.COM
Roditeljstvo

Susan o školskim stvarima: Kako razviti kognitivne sposobnosti vašeg djeteta

Susan o školskim stvarima: Kako razviti kognitivne sposobnosti vašeg djeteta

Bok Susan

Moja kći je u Grade 5. Moja briga je da ona može čitati sa savršenom tečnost, ali joj je razumijevanje ne odgovara njezinu sposobnost čitanja. Ona ne razumijevanjem testove. Učinila je SZ i govornu terapiju u Grade 1 i 2.

Pozdrav

***

Dragi Monique

Kao što je već objašnjeno, najčešći uzroci problema čitanja s razumijevanjem su:

  • Nedostatak vokabular slabo pamćenje vještina Loše vještine logičkog razmišljanja

Važna karakteristika ljudskog bića koje uvijek treba imati na umu, je činjenica da ne postoji ništa što svaki čovjek zna, ili može učiniti, da oni nisu naučili. To, naravno, isključuje prirodne tjelesne funkcije, kao što su disanje, kao i reflekse, na primjer, prisilno zatvaranje oka kada ga približava objekt. Međutim, sve ostalo uključujući vokabular i kognitivne sposobnosti, kao što su pamćenje i logičko mišljenje, mora učiti.

Jedan vrlo često susreće izraz „kognitivni razvoj vještina”, koji se odnosi na stjecanje djeteta kognitivnih vještina. Taj izraz često se podrazumijeva kako stjecanje djeteta kognitivnih vještina je automatski proces. To, međutim, potpuno je pogrešno ideja. Kao što potvrđuju mnoge studije o djeci koja su odrasli u depriviranih sredina za učenje, poput divljih djece, tamo stvarno ništa što svaki čovjek zna, ili može učiniti, da oni nisu naučili.

Kao što je obećao u stupcu 27. Studenog, ovdje je treći i završni logično razmišljanje vježbe. U donjim primjerima, vaša kći mora dovršiti svaki slijed zamjenom upitnika s brojevima. Primjeri u grupi su više ili manje na istoj razini težine i skupine su postavljeni više ili manje, kako bi težine.

SKUPINA A

1. 1 2 3 4 5? ? ?
2. 26 27 28 29 30? ? ?
3. 88 89 90 91? ? ?
4. 108 109 110 111? ? ?

SKUPINA B

1. 10 9 8 7 6? ? ?
2. 63 62 61 60? ? ?
3. 203 202 201 200? ? ?
4. 77 76 75 74? ? ?

GRUPA C

1. 2 4 6 8? ? ?
2. 18 21 24 27? ? ?
3. 44 48 52 56? ? ?
4. 121 126 131 136? ? ?

GRUPA D

1. 42 40 38 36? ? ?
2. 150 140 130 120? ? ?
3. 66 60 54 48? ? ?
4. 99 92 85 78? ? ?

Skupina E

1. 1 2 4 8 16? ? ?
2. 50 100 200 400? ? ?
3. 3 6 12 24? ? ?
4. 32 64 128 256? ? ?

GRUPA F

1. 3 9 27 81? ? ?
2. 5 15 45 135? ? ?
3. 2 6 18 54? ? ?
4. 12 36 108 324? ? ?

GRUPA G

1. 120 60 30? ?
2. 200 100 50? ?
3. 400 200 100? ?
4. 1000 500 250? ?

GRUPA H

1. 1 20 4 19 7 18? ? ? ?
2. 89 35 88 40 87 45 86? ? ?
3. 17 101 23 100 29 99? ? ?
2 88 12 4 87 22? ? ?

GRUPA sam

1. 5 33 8 28 11 23? ? ?
2. 9 16 13 14 17 12? ? ?
4 18 10 3 12 16 6? ? ?
4. 12 88 23 76 34 64? ? ?

GRUPA J

1. 3 2 6 5 12 8? ? ?
2. 4 12 8 16 16 20? ? ?
3. 5 10 15 25 45 40? ? ?
4. 6 12 12 22 24 32? ? ?

GRUPA K

1. 20 2 17 4 14 8? ? ?
2. 3 27 9 9 7 5? ? ?
3. 12 24 24 18 48 12? ? ? ?
4. 24 18 18 36 12 72? ? ?

GRUPA L

1. 2 16 4 8 8 4? ? ?
2. 3 8 1 27 9 27 9? ? ?
3. 256 4 64 8 16 16? ?
4. 5 375 10 75 20 15 40? ?

GRUPA M

1. 3 4 6 9 13? ? ?
2. 8 9 11 14 18? ? ?
3. 44 45 47 50 54? ? ?
101 102 104 4 107? ? ?

GRUPA N

1. 1 1 2 6 24 120? ?
2. 5 5 10 30 120? ?
3. 3 3 6 18 72? ?
4 4 8 4 24 96? ?

GRUPA O

1. 10 10 11 9 13 7 16 4 ? ? ?
2. 33 30 34 29 36 27 39 24 ? ? ?
3. 20 40 21 39 23 37 26? ? ? ?
4. 15 15 16 14 18 12 21? ? ? ?

GRUPA P

1. 1 2 3 5 8 13? ? ?
2. 2 4 6 10 16? ? ?
3. 3 3 6 9 15 24? ? ?
4. 4 5 9 14 23 37? ? ?

GRUPA P

1. 1 1 2 6 12 12 24? ? ?
2. 10 10 20 60 120 120 240? ? ?
3. 5 5 10 30 60 60 120? ? ?
4. 22 22 44 132 264 264 528? ? ?

GRUPA R

1. 1 2 2 4 8 11 33 37 ? ? ?
2. 5 6 6 8 16 19 57 61 ? ? ?
3. 25 26 26 28 56 59 177 181 ? ? ?
4. 12 13 13 15 30 33 99 103 ? ? ?

GRUPA S

1. 51 50 50 48 96 93 279 275 ? ? ?
2. 11 10 10 8 16 13 39 35 ? ? ?
3. 7 6 6 4 5 8 15 11? ? ?
4. 22 21 21 19 38 35 105 101 ? ? ?

Odgovori:

SKUPINA A

6 7 8 1.
2. 31 32 33
3. 92 93 94
4. 112 113 114

SKUPINA B

5 4 3 1.
2. 59 58 57
3. 199 198 197
4 73 72 71

GRUPA C

10 12 14 1.
2. 30 33 36
3. 60 64 68
4. 141 146 151

GRUPA D

34 32 30 1.
2. 110 100 90
3 42 36 30
4 71 64 57

Skupina E

32 64 128 1.
2. 800 1600 3200
3 48 96 192
4. 512 1024 2016

GRUPA F

243 729 2187 1.
2. 405 1215 3645
3 162 486 1458
4 972 2916 8748

GRUPA G

1. 15 7½
2. 25 12½
3 50 25
4 125 62½

GRUPA H

10 17 13 1. 16
2 50 85 55
3 35 98 41
4 86 32 85

GRUPA sam

14 18 17 1.
2. 21 10 25
3. 22 0 28
4 45 52 56

GRUPA J

24 11 48 1.
2. 32 24 64
3. 55 135 405
4 48 42 96

GRUPA K

11 16 8 1.
2. 3 81 243
3 96 6 192 0
4 144 0 6

GRUPA L

16 2 32 1.
2. 3 81 243
3 32 4
4 3 80

GRUPA M

18 24 31 1.
2. 23 29 36
3. 59 65 72
4. 111 116 122

GRUPA N

720 5040 1.
2. 600 3600
3 360 2160
4 480 2880

GRUPA O

0 25 20 1.
2. 43 20 48
3. 34 30 30 35
4 25 5 30 9

GRUPA P

21 34 55 1.
2. 26 42 68
3. 39 63 102
4. 60 97 157

GRUPA P

144 144 72 1.
2. 720 1440 1440
3 360 720 720
4 1584 3168 3168

GRUPA R

148 153 765 1.
2. 244 249 1245
3 724 729 3645
4 412 417 2017

GRUPA S

1100 1095 5475 1.
2. 140 135 675
3. 44 39 195
4. 404 399 1995

Copyright © 2015 Edublox

Najbolje želje,

Susan na School Stuff

Savjeti za slanje pitanja

Pošaljite svoja pitanja na [email protected]

Pokušajte dati što više detalja moguće prilikom slanja pitanja. Uključuju dob i stupanj vašeg djeteta i specifične probleme koje ste primijetili te su zabrinuti.

Prijavite svoj dopis Susan sa samo svoje ime ili pseudonim, ako želite svoj identitet ostati privatne.